Cookies & privacy

Privacy- en Cookiebeleid

 

 1. Privacybeleid
 2. Algemene bepalingen
  Het volgende privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door Ahooga SRL, een vennootschap opgericht en bestaand onder de wetten van België, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 259, 1050 Elsene (Brussel), België, en geregistreerd in de Belgische Handel en Bedrijven. Registreer onder nr. 0633.687.835 (hierna "Ahooga" of "wij" of "ons" of "onze").
  Ahooga doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.
  Het doel van dit privacybeleid is om te specificeren welke categorieën persoonlijke gegevens Ahooga verzamelt via haar zakelijke activiteiten, haar websites https://ahooga.bike, subdomeinen, adreslijsten, diensten en andere middelen met betrekking tot informatie of communicatie, inclusief e-mails (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Services"). Het specificeert verder de wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, evenals hoe lang we deze bewaren. Het beschrijft ook hoe dergelijke gegevens kunnen worden verwerkt en bekendgemaakt aan anderen. Het privacybeleid beschrijft verder de verschillende maatregelen die Ahooga heeft geïmplementeerd om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die het verzamelt te waarborgen, of u persoonlijke gegevens aan ons moet verstrekken, hoe u uw rechten kunt uitoefenen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacy. Ahooga geeft om de privacy van de gebruikers van haar Services en alle anderen wiens persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld (hierna "Gebruiker" of "u" of "uw") en zal persoonlijke gegevens alleen verzamelen en verwerken in overeenstemming met de bepalingen. van dit privacybeleid.Ahooga is de gegevensbeheerder. Ahooga zal handelen in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016) en alle andere toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en zoals verder uiteengezet in dit privacybeleid ("toepasselijke gegevensbeschermingswetten"). voor vragen over dit privacybeleid of het gevoel dat uw belangen niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn, kunt u contact met ons opnemen via e-mail (hello@ahooga.bike) of door een brief te sturen naar het volgende adres: Ahooga
  Ter attentie van de Privacy Manager
  Louizalaan 259
  1050 Elsene (Brussel)
  België Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit of de leidende toezichthoudende autoriteit, zoals de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België https: / /www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte). Dit zal over het algemeen het geval zijn wanneer u zich in de Europese Economische Ruimte (hierna de "EER") bevindt. We zouden het echter op prijs stellen dat u, voordat u een klacht indient, contact met ons opneemt, zodat we u kunnen helpen met uw verzoek of probleem.
  Ahooga kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Maar als we dat doen, laten we het u op de een of andere manier weten. We kunnen u bijvoorbeeld een aanvullende kennisgeving sturen (zoals het toevoegen van een verklaring aan de startpagina van onze website of het sturen van een e-mail). Deze wijze van melding is afhankelijk van de omvang van de wijziging (substantiële wijziging versus kleine aanpassingen). Gewijzigde versies zijn onmiddellijk van kracht, tenzij anders vermeld.
  Houd er rekening mee dat de Services links naar andere websites, digitale platforms of internetbronnen kunnen bevatten die mogelijk persoonlijke gegevens vrijwillig of via cookies of andere technologieën verzamelen. Ahooga heeft geen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid voor of controle over die andere websites of internetbronnen of hun verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens. Ahooga raadt u aan het privacybeleid van die andere websites, tools en internetbronnen te lezen om te begrijpen hoe ze persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

  2. Gegevens verwerkt door Ahooga
  De categorieën persoonsgegevens die door Ahooga kunnen worden verwerkt, zijn afhankelijk van de relatie die u met Ahooga heeft:
  (a) Als u een klant bent.

In een notendop: u gebruikt de diensten van Ahooga als klant (u hebt bijvoorbeeld een Ahooga Bike gekocht).
Verwerkte persoonsgegevens: identificatiegegevens die u in deze context aan Ahooga hebt verstrekt (uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) of gegevens die Ahooga aan uw aankoop koppelt (serienummer van de fiets); betalingsinformatie verwerkt door een externe verwerker (Shopify) waarmee we samenwerken voor de werking van de webshop (zie punt 4. van dit privacybeleid).
Doel van de verwerking: uitvoering van de Diensten (registratie van de bestelling van de klant, levering van de bestelling, contact opnemen met de klant tijdens / na de verkoop, jaarlijks onderhoud, traceerbaarheid tussen het serienummer van de fiets en de eigenaar van de fiets in geval van terugroeping van de garantie,…).
Juridische basis voor de verwerking: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Services. 

(b) Als u een leverancier of partner bent.
Kortom: je werkt samen met Ahooga voor zakelijke doeleinden (bijvoorbeeld als distributeur, fabrikant,…)
Verwerkte persoonsgegevens: de persoonsgegevens die Ahooga verwerkt, omvatten altijd uw basisidentiteitsgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt en uw functie. We kunnen ook andere persoonlijke gegevens verwerken die u ons verstrekt, afhankelijk van onze contractuele relatie met u.
Doel van de verwerking: om het einde van het contract door Ahooga te kunnen uitvoeren en uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot het doen van onze normale zakelijke administratie (bijv. Facturering en relatiebeheer).
Juridische basis voor de verwerking: wanneer u als individu onze leverancier bent, vertrouwen we op de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken voor het uitvoeren en uitvoeren van het contract dat we met u hebben. Als u echter handelt namens een bedrijf of andere rechtspersoon, vertrouwen wij op ons gerechtvaardigd belang om bij de verwerking van uw persoonsgegevens een contract te kunnen sluiten met leveranciers en / of partners.
(c) Als u een websitebezoeker bent.
Kortom: u bezoekt onze website, die gebruik maakt van Google Analytics. Wanneer u onze webshop bezoekt, vertrouwen we op Shopify om de goede werking ervan te garanderen.
Verwerkte persoonsgegevens: Google Analytics vertrouwt op cookies om gebruikers te identificeren via een trackingcode (gebruikers-ID). Om deze reden zouden cookies zelf geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten. Het is echter niet onmogelijk voor Google om de gebruikers-ID's aan real-world identiteiten te koppelen. Daarom worden gebruikers-ID's geclassificeerd als persoonlijke gegevens onder de AVG. De verzamelde informatie kan uw IP-adres, inloggegevens, browsertype, besturingssysteem, de volledige URL's, verwijzende URL's en informatie over ondernomen acties of interactie met onze Diensten omvatten.
Shopify zorgt voor de goede werking van onze e-shop. Wanneer u een bestelling plaatst en doorgaat met betalen, dient u uw betalingsgegevens in te voeren. Betalingsinformatie wordt in dit opzicht door Shopify verwerkt (zie sectie 4 van dit privacybeleid).
Doel van de verwerking: ons helpen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.
Rechtsgrondslag voor de verwerking: toestemming voor het gebruik van Google Analytics (zie de cookie-banner). 

(d) Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief
Kortom: u kunt uw e-mailadres aan ons doorgeven om onze nieuwsbrief te ontvangen (u kunt bijvoorbeeld het nieuwsbriefformulier op onze website invullen).
Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres
Doel van de verwerking: verzending van onze nieuwsbrief.
Juridische basis voor de verwerking: uw toestemming (uw toestemming kan op elk moment worden verwijderd - stuur ons gewoon een e-mail naar hello@ahooga.bike).
De Gebruiker verbindt zich ertoe om correcte persoonlijke gegevens aan Ahooga mee te delen. De gebruiker kan de verstrekte persoonlijke gegevens op elk moment wijzigen. Ahooga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige storing in de Services als gevolg van foutieve persoonlijke gegevens die door de Gebruiker zijn meegedeeld of wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de Gebruiker door beheertools van derden.
Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens juist, volledig en up-to-date zijn, kunt u ons hierin aanzienlijk helpen door ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw gegevens door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in sectie 1 van de huidig privacybeleid.
Gebruikers kunnen geen persoonlijke gegevens aan Ahooga over een andere persoon bekendmaken, tenzij deze persoon toestemming heeft gegeven. Ahooga zal geen gevoelige gegevens van gebruikers verzamelen. Dit omvat gegevens zoals: gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, strafblad, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid. Ahooga zal, indien nodig, uw uitdrukkelijke toestemming vragen om dergelijke gegevens te verzamelen.

3. Uw rechten
Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u verwerken. We bieden u ook bepaalde keuzes over welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en hoe we met u communiceren.
U kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. U mag ook afzien van het rechtstreeks aan ons verstrekken van gegevens. Als u uw persoonlijke gegevens echter niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, of als u uw rechten uitoefent, kunt u mogelijk niet profiteren van de Services (indien van toepassing) en kunnen we u mogelijk geen informatie over Services verstrekken.
Hieronder vindt u een lijst met de rechten die u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken:
(a) Intrekking van toestemming
Voor zover voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u elke toestemming die u eerder aan ons hebt verleend intrekken of op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We zullen uw voorkeuren in de toekomst toepassen. In sommige omstandigheden betekent het intrekken van uw toestemming voor ons gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde Services. 

(b) Recht op toegang
Bovendien hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot en kopieën te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u verwerken.
U kunt ook informatie ontvangen over de persoonlijke gegevens die we over u verwerken, en u kunt ook vragen om te worden geïnformeerd over de ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn verstrekt. Dit omvat ontvangers buiten de EER (zoals bepaald in sectie 6 van dit privacybeleid). 

(c) Recht op rectificatie
U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens bijwerken (wijzigen van bijvoorbeeld e-mailadres of postadres) en eventuele onjuistheden (zoals spelfouten enz.) Corrigeren. 

(d) Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is met name het geval wanneer we besluiten om uw persoonsgegevens te verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als we het niet eens zijn met uw bezwaar, zullen we u legitieme redenen geven waarom we uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken. Het antwoord dat we u in dit verband geven, doet geen afbreuk aan uw recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit of de leidende toezichthoudende autoriteit (zie sectie 1 hierboven). 

(e) Recht op verwijdering
U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, indien van toepassing. Houd er rekening mee dat we uw verzoek in specifieke omstandigheden kunnen afwijzen (bijvoorbeeld wanneer het bewaren van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie, of voor het instellen, uitoefenen en verdedigen van juridische claims). Het antwoord dat we u in dit verband geven, doet geen afbreuk aan uw recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit of de leidende toezichthoudende autoriteit (zie sectie 1 hierboven). 

(f) Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken te beperken. Als gevolg hiervan kunnen we uw gegevens niet verder verwerken. (G) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Mogelijk hebt u ook recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat Ahooga (op uw verzoek) uw gegevens aan u en / of een derde partij kan verstrekken in een gestructureerde en machinaal leesbare vorm. Indien u een van de rechten wilt uitoefenen. waarnaar wordt verwezen onder de punten (a) tot (g) hierboven, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in sectie 1 van dit Privacybeleid.
De rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In de laatste gevallen kan Ahooga een redelijke vergoeding vragen of de gevraagde actie weigeren.
Wij verbinden ons ertoe u binnen een (1) maand na ontvangst van uw verzoek een antwoord te geven. In sommige gevallen hebben we mogelijk meer tijd nodig om uw verzoek in overweging te nemen en hebben we twee (2) maanden extra nodig. Indien dit het geval is, zullen wij u hierover informeren.

4. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens
Hoewel Ahooga persoonlijke gegevens kan overdragen aan zogenaamde zakenpartners, consultants of andere serviceproviders voor de uitvoering van de Services (indien van toepassing) of enig ander contract dat we met hen of u aangaan, zullen we geen gegevens delen met derden voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden, tenzij anders vermeld bij het verzamelen van deze gegevens. ontvangers Ahooga kan verzamelde persoonsgegevens delen met zijn:
- Synapsis, voor IT-adviesdoeleinden;
- Zakelijke klanten (resellers), om bestellingen te verwerken;
- AKTI, Ahooga's CRM;
- Wordpress en Shopify, voor doeleinden van websitefunctionaliteit;
- Calendly, Meetingbird, voor verschillende soorten afspraken; Mailchimp, voor nieuwsbriefdoeleinden Bij het verkennen van onze website worden, afhankelijk van uw cookievoorkeuren, uw gegevens ook doorgestuurd naar onze partner Qover SA / NV, een verzekeringsagent die fietsverzekeringen aanbiedt. We raden u aan de bepalingen van deze partner over de bescherming van persoonlijke gegevens (https://www.qover.com/terms-and-policies#parentVerticalTab4) en hun gebruik van cookies (https://www.qover.com/terms) te lezen. -en-polissen # parentVerticalTab2). Als Ahooga betrokken raakt bij een fusie, verkoop van activa, financiering, liquidatie of faillissement, of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf, kunnen we uw informatie voor en na de transactie wordt afgerond. waar nodig of vereist, heeft Ahooga het recht om persoonsgegevens door te geven aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derden waar dit nodig of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of in de context van het bovenstaande. In voorkomend geval kunnen een of meer van de bovenstaande doelen zich buiten de EER bevinden. Waar van toepassing zullen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met sectie 6 van dit privacybeleid.

5. Bewaartermijn
Ahooga bewaart de gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en in geen geval langer dan vereist voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We nemen maatregelen om uw persoonsgegevens te verwijderen of permanent te de-identificeren indien wettelijk vereist of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld. De bewaartermijn is de volgende:
Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen in het kader van onze contractuele relatie met u, worden bewaard gedurende de contractuele periode en tenminste tot 7 jaar daarna;
In het geval dat u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief / verdere communicatie, worden de gegevens verwerkt en wordt de nieuwsbrief verzonden, zolang u zich niet afmeldt voor de nieuwsbrief / uw toestemming intrekt;
Als het om Google Analytics gaat, verwijdert Google cookie-informatie na 18 maanden.

6. Internationale gegevensoverdrachten
Om onze Services aan te bieden en uit te voeren, moet Ahooga mogelijk uw persoonlijke gegevens overbrengen naar verschillende landen. De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u de informatie aanvankelijk hebt verstrekt. In het geval dat een dergelijke overdracht nodig zou zijn, zouden we alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke gegevensbeschermingswet worden verwerkt en behandeld.

7. Beveiliging van gegevens
De veiligheid van persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Ahooga zal alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens te beschermen. In het bijzonder zal Ahooga passende maatregelen nemen om onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website of andere digitale middelen, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om met niemand een wachtwoord te delen, de overdracht van informatie via internet is helaas niet zonder risico. De Gebruiker erkent bijgevolg dat we de veiligheid van zijn / haar persoonsgegevens op onze website of andere digitale activa (zoals onze applicaties, tools,…) niet kunnen garanderen; elke overdracht is op eigen risico. We zullen echter ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen zodra we deze hebben ontvangen en zullen strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

 1. Cookiebeleid

 

 1. Algemene informatie

  Dit Cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën zoals trackingpixels (hierna "Cookies" genoemd) door Ahooga SRL, een vennootschap opgericht en bestaande naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 259, 1050 Elsene. (Brussel), België, en ingeschreven in het Belgische Handels- en Handelsregister onder nr. 0633.687.835 (hierna "Ahooga" of "wij" of "ons" of "onze"), via zijn zakelijke activiteiten, zijn website (https://ahooga.bike), subdomeinen, directories, diensten en alle andere middelen met betrekking tot aan informatie of communicatie (hierna gezamenlijk de "Website" genoemd). Cookies worden verzameld van de gebruiker van de website in overeenstemming met de bepalingen van dit cookiebeleid, dat een integraal onderdeel vormt van ons privacybeleid. Dit laatste is toegankelijk via de volgende link: https://ahooga.bike/privacy-policy/ Mocht u vragen hebben over dit Cookiebeleid of het gevoel hebben dat uw belangen niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn, dan kunt u via e-mail contact met ons opnemen. (hello@ahooga.bike), of door een brief te sturen naar het volgende adres: Ahooga Ter attentie van de Privacy Manager Avenue Louise 259 1050 Elsene (Brussel) België

  2. Hoe Ahooga cookies gebruikt
  2.1. Wat zijn cookies?
  Een cookie is een klein stukje gegevens dat vanaf een website wordt verzonden en wordt opgeslagen in de webbrowser van een gebruiker. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die in de cookie zijn opgeslagen door de website worden opgehaald om de website op de hoogte te stellen van de eerdere activiteit van de gebruiker. Het helpt de website om informatie over het bezoek van de gebruiker te onthouden, om de website gebruiksvriendelijker te maken en om de website beter af te stemmen op de interesses en behoeften van de gebruiker. Cookies kunnen ook worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten en ervaring met onze website te versnellen. Een ander gebruik van cookies is om onze website veilig te gebruiken. De gebruiker kan ervoor kiezen om cookies in of uit te schakelen. Paragraaf 5 van dit Cookiebeleid bevat meer informatie over het configureren en uitschakelen van cookies. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies in bepaalde gevallen van invloed kan zijn op uw volledige ervaring van onze website. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen van koekjes. Meer informatie over cookies is te vinden op https://www.allaboutcookies.org/ of http://www.aboutcookies.org/.

  2.2. Eigen cookies en cookies van derden
  Onze website gebruikt zowel eigen cookies als cookies van derden. First-party cookies worden ingesteld door onze website. Wanneer u de website bezoekt, kunt u ook cookies ontvangen van websites of domeinen van derden. We proberen deze cookies te identificeren voordat ze worden gebruikt, zodat u kunt beslissen of u ze al dan niet wilt accepteren. Meer informatie over deze cookies van derde partijen vindt u hieronder, evenals op de website van de betreffende derde partij.

  • Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google") om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Informatie over uw gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres, kan naar Google worden verzonden en op hun servers worden opgeslagen. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. Google Analytics vertrouwt op cookies om gebruikers te identificeren via een trackingcode (gebruikers-ID). Verzamelen deze cookies persoonlijke gegevens / identificeren ze mij? De informatie die deze cookies verzamelen, kan inderdaad persoonlijke gegevens bevatten, aangezien het uw IP-adres, inloggegevens, browsertype, besturingssysteem, de volledige URL's, verwijzende URL's en informatie over ondernomen acties of interactie met onze Diensten kan omvatten. Voor meer informatie over het cookiegebruik van Google Analytics, klik hier: https://policies.google.com/privacy. Ga naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout om u af te melden voor tracking door Google Analytics op alle websites.

  • Shopify is een e-commerceplatform waarmee Ahooga zijn e-shop beheert. Cookies kunnen door Shopify op uw apparaat worden geïnstalleerd om de goede werking van onze e-shop te garanderen. Voor meer informatie over het cookiegebruik van Shopify, kunt u hier klikken: https://www.shopify.ca/legal/cookies.

  3. Welke soorten cookies gebruiken we?
  Cookies kunnen worden onderscheiden op basis van hun doel:

  • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn essentieel om onze website correct te laten werken. Ze stellen u in staat om op onze website te navigeren en onze functies te gebruiken. Voorbeelden zijn het onthouden van eerdere acties (bijv. Ingevoerde tekst) bij het terug navigeren naar een pagina in dezelfde sessie. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit de prestatie van de website of delen ervan beïnvloeden;
  • Analytische cookies: deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website door informatie te verzamelen en te rapporteren;
  • Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers op onze website te volgen. Het is de bedoeling om advertenties weer te geven die voor u relevant en boeiend zijn, zodat de Website beter wordt afgestemd op uw interesses en behoeften.

  Cookies kunnen bovendien worden onderscheiden op basis van hun duur. Wat de duur betreft, kunnen we twee verschillende soorten cookies op onze website gebruiken:
  • Sessiecookies. Deze cookies zijn tijdelijke cookies die op uw apparaat blijven totdat u onze website verlaat; of
  • Permanente cookies. Deze cookies blijven veel langer op uw apparaat staan of totdat u ze handmatig verwijdert (hoe lang de cookie op uw apparaat blijft, hangt af van de duur of "levensduur" van de specifieke cookie, evenals uw browserinstellingen, zoals hieronder vermeld).

  4. Cookies en toestemming
  Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming vragen voordat we persoonlijke gegevens verzamelen met behulp van cookies of vergelijkbare geautomatiseerde middelen. U kunt uw toestemming geven via de banner Cookie-instellingen die toegankelijk is bij het eerste bezoek aan de Website of daarna via het tabblad Cookie-instellingen. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken, zoals uiteengezet in de onderstaande sectie.

  5. Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
  De instellingen om de cookies op de Website te beperken, kunt u vinden door de Cookie-instellingen-banner te gebruiken bij het eerste bezoek aan de Website of daarna door het tabblad Cookie-instellingen te gebruiken. U kunt ook het gebruik van cookies beperken of uitschakelen via uw webbrowser. Elk type webbrowser biedt manieren om op de hoogte te worden gehouden van cookies, deze te beperken en te verwijderen. Voor meer informatie over het beheren van cookies kunt u de betreffende link hieronder bezoeken:

  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
  • Safari: https: //support.applcom/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
  • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq Als u verschillende apparaten gebruikt om de Services te bekijken en te openen (bijv. Uw computer, smartphone, tablet enz.), Heeft u om ervoor te zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan uw cookievoorkeuren. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om het gebruik van cookies via uw browser te beperken of uit te schakelen, sommige delen van onze website en / of onze diensten mogelijk niet correct werken. Meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies op uw apparaat zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, is beschikbaar op www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om het gebruik van cookies via uw browser te beperken of uit te schakelen, sommige delen van onze website en / of onze diensten mogelijk niet correct werken.

  6. Uw rechten
  Als we persoonlijke gegevens verzamelen via onze cookies, hebt u bepaalde rechten die u kunt uitoefenen, meer bepaald: (i.) Het recht om te worden geïnformeerd, (ii.) Het recht op toegang, (iii.) Het recht om toestemming in te trekken, (iv.) het recht op rectificatie, (v.) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, (vi.) het recht op verwijdering, (vii.) het recht op beperking van de verwerking en (viii.) het recht op gegevensoverdraagbaarheid Al deze rechten worden gedetailleerd beschreven in ons Privacybeleid, toegankelijk via de volgende link: https://ahooga.bike/privacy-policy/ Mocht u een van deze rechten willen uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven onder punt 1 van dit Cookiebeleid De rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In de laatste gevallen kan Ahooga een redelijke vergoeding in rekening brengen of de gevraagde actie weigeren. We verbinden ons ertoe u binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek een antwoord te geven. In sommige gevallen hebben we mogelijk meer tijd nodig om uw verzoek in overweging te nemen en hebben we twee (2) maanden extra nodig. Indien dit het geval is, zullen wij u hierover informeren.

  7. Wijzigingen in het Cookiebeleid
  Ahooga kan dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op de website te publiceren. Het wordt aanbevolen dat de gebruiker het cookiebeleid regelmatig controleert.

  Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken.
 • Strikt noodzakelijk 
 • Prestatie 
 • Gericht op 
 • Niet geclassificeerd 
 • Opslaan 

Strikt noodzakelijk 

 

Naam 

Domein 

Vervaldatum 

Omschrijving 

CookieScriptConsent

.ahooga.bike

1 maand

Deze cookie wordt gebruikt door de Cookie-Script.com-service om de cookievoorkeuren van bezoekers te onthouden. De cookiebanner van Cookie-Script.com moet correct werken. 

CookieScriptConsent

www.ahooga.bike

1 maand

Deze cookie wordt gebruikt door de Cookie-Script.com-service om de cookievoorkeuren van bezoekers te onthouden. De cookiebanner van Cookie-Script.com moet correct werken. 

secure_customer_sig

shop.ahooga.bike

1 jaar

Deze cookie wordt over het algemeen geleverd door Shopify en wordt gebruikt in verband met het inloggen van een klant. 

_orig_referrer

.ahooga.bike

14 dagen

Deze cookie wordt over het algemeen geleverd door Shopify en wordt gebruikt in verband met een winkelgedeelte. 

cart_sig

shop.ahooga.bike

14 dagen

Deze cookie wordt over het algemeen geleverd door Shopify en wordt gebruikt bij het afrekenen. 

 

Prestatie 

 

Naam 

Domein 

Vervaldatum 

Omschrijving 

_ga

.ahooga.bike

2 jaar

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics, wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens voor de siteanalyserapporten te berekenen. Standaard vervalt het na 2 jaar, hoewel dit kan worden aangepast door website-eigenaren. 

_gid

.ahooga.bike

1 dag

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Analytics. Het wordt gebruikt door gtag.js en analytics.js-scripts en volgens Google Analytics wordt deze cookie gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 

_landing_page

.ahooga.bike

14 dagen

Deze cookie wordt gebruikt om landingspagina's bij te houden, te rapporteren en te analyseren. 

_en

.ahooga.bike

1 jaar

Deze cookie is gekoppeld aan de analysesuite van Shopify. 

_s

.ahooga.bike

30 minuten

Deze cookie is gekoppeld aan de analysesuite van Shopify. 

_shopify_y

.ahooga.bike

1 jaar

Deze cookie is gekoppeld aan de analysesuite van Shopify. 

_shopify_s

.ahooga.bike

30 minuten

Deze cookie is gekoppeld aan de analysesuite van Shopify. 

_shopify_fs

.ahooga.bike

1 jaar

Deze cookie is gekoppeld aan de analysesuite van Shopify. 

_shopify_sa_t

.ahooga.bike

30 minuten

Deze cookie is gekoppeld aan de analysesuite van Shopify met betrekking tot marketing en verwijzingen. 

_shopify_sa_p

.ahooga.bike

30 minuten

Deze cookie is gekoppeld aan de analysesuite van Shopify met betrekking tot marketing en verwijzingen. 

_gat

.ahooga.bike

1 minuut

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics, volgens documentatie wordt het gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen - waardoor het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer wordt beperkt. Het vervalt na 10 minuten. 

Gericht op 

 

Naam 

Domein 

Vervaldatum 

Omschrijving 

vr

.facebook.com

3 maanden

Bevat een unieke combinatie van een browser en een gebruikers-ID, die wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 

PHPSESSID

app.conveythis.com

2 dagen

Cookie gegenereerd door applicaties op basis van de PHP-taal. Dit is een identificator voor algemene doeleinden die wordt gebruikt om variabelen van gebruikerssessies te onderhouden. Het is normaal gesproken een willekeurig gegenereerd nummer, hoe het wordt gebruikt kan specifiek zijn voor de site, maar een goed voorbeeld is het behouden van een ingelogde status voor een gebruiker tussen pagina's. 

_fbp

.ahooga.bike

3 maanden

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders 

_gat_gtag_UA_125671109_1

.ahooga.bike

1 minuut

Deze cookie is onderdeel van Google Analytics en wordt gebruikt om verzoeken te beperken (throttle request rate). 

 

Niet geclassificeerd 

 

Naam 

Domein 

Vervaldatum 

Omschrijving 

baMet_visit

shop.ahooga.bike

30 minuten